top of page

Taimede valik

Istutamine on küll kulukam ja vaevarikkam metsauuenduse viis kui külv, kuid selle eeliseks on taimede suurem suutlikkus võidelda rohurindega ning ebasobivate ilmastikutingimustega. Samuti räägib istutuse kasuks taimede kiirem kasv esimestel aastatel.

Istutatavad taimed jagunevad kaheks taimetüübiks:

  • paljasjuursed taimed

  • suletud juurekavaga taimed

Paljasjuurne taim on 1-2-aastane seemnest kasvatatud taim (seemik) või 3-4-aastane ühel korral ümber istutatud taim (istik). Taimede transportimisel peavad paljasjuursed taimed olema kaitstud kuivamise eest.

Suletud juurekavaga taim on 1-2-aastane eraldi konteineris või kasvatuskastis seemnest kasvatatud taim. Taime juurestik on ümbritsetud turbasubstraadiga. Metsa istutamiseks transporditakse suletud juurekavaga taimi kasvatuskastides või transpordipakendites, vältimaks turbamätta läbikuivamist.

Kvaliteetne taim on:

  • roheliste okastega

  • selgelt väljakujunenud ladvakasvu ja terve tipupungaga

  • mehhaaniliste vigastusteta

  • sirge tüvekesega

  • niiske turbamättaga, ühekaupa turbamättas (suletud juurekavaga taim)

Paljasjuurseid taimi sobib istutada viljakatele, parasniisketele kasvukohtadele.
Suletud juurekavaga taimi sobib istutada vähem viljakatele kasvukohtadele ja/või ette valmistatud maapinnale.

bottom of page