top of page

Lisainfo...

Loodusliku uuenduse ja metsakultuuride hooldamise peamiseks eesmärgiks on puukestele soodsate kasvutingimuste loomine ning liigilise koosseisu reguleerimine. Puukeste peamisteks konkurentideks valguse ning toitainete omastamisel on rohttaimed. Juunis-juulis on õige aeg niita või kitkuda puukeste ümbert kasvu takistavad rohttaimed. Sügisel tuleb puukesed vabastada kulust. Rohttaimede tõrjet tuleb teha seni, kuni puukesed on rohurindest välja kasvanud. Sõltuvalt kasvukohast ning hooldamisest kasvavad puukesed rohurindest välja 2-4 aastat. Loodusliku uuenduse häiludesse ja metsakultuuride hukkunud osadele on vajalik taimi juurde istutada. 3-4 aasata vanusesse metsakultuuri on soovitatav istutada 4-5 aasta vanuseid istikuid.​

bottom of page