top of page
 • ohtlike puude langetamine ja okste ja tüvede äravedu

 • metsa istutamine

 • toestamine

 • tamponeerimine

 • puude hooldamine

 • puu võra kujundamine

 • parkide hooldus

 • viljapuude hoolduslõikus

 • hekkide lõikus

 • kändude juurimine

 • tormikahjustuste likvideerimine

 • kruntide puhastamine puudest ja võsast

 • puude tervisliku seisundi määramine ja nõustamine

 • vihmavee süsteemide puhastus lehtedest ja settest

 • korvtõstukit vajavad tööd,tööd kõrgustes

Teenused

bottom of page